Kolejne grupy zawodowe popierają planowany na siódmego czerwca strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Dołączenie do protestu zapowiedziała Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych. Pielęgniarki domagają się między innymi podwyżek i nowych, skutecznych zachęt dla młodych osób, aby szkoliły się w zawodzie pielęgniarki, jakie mogłyby znaleźć się w nowej ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

"Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych to największa spośród trzech reprezentatywnych central, grupa organizacji zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy, niżej podpisani liderzy organizacji pracowniczych przynależących do Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, działający w imieniu poszczególnych grup, wyrażają sprzeciw wobec polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Standardy dialogu społecznego, wola do zrozumienia i zaakceptowania panujących obecnie warunków pracy i płacy w podmiotach leczniczych są dalekie, od tych, które panują w krajach Europy Zachodniej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działania autorstwa Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, nieuwzględniające głosu pracowników medycznych i niemedycznych zrzeszonych w FZZ, mogą w ostateczności doprowadzić do eskalacji konfliktu społecznego, pogłębienia poważnych problemów kadrowych i w ostateczności - do kompletnej niewydolności całego systemu" - czytamy w stanowisku opublikowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.

Postulaty pielęgniarek

Pielęgniarki domagają się między innymi podwyżek, zachęt dla młodych osób do szkolenia w ich zawodzie i zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia - tak, aby wysokość ich zarobków nie zależała tylko od wykształcenia, lecz także od doświadczenia zawodowego.

Jest nas coraz mniej - podkreśla przewodnicząca Związku Krystyna Ptok. Obawiam się, że pandemia minie i powstanie coś takiego jak stres pourazowy i zaczniemy się sypać i fizycznie, i psychicznie, bo kurz opadnie, a sytuacje ogromnego natężenia fizycznego pracy, emocji i oglądania traumatycznych scen zostawią uszczerbek na zdrowiu - dodawała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Jedna pielęgniarka, jeden etat". Wiemy więcej o strajku pielęgniarek

"Frustracja dotyka wszystkie zawody medyczne"

"Wszyscy liderzy Branży Ochrony Zdrowia FZZ będą prowadzić wspólne działania protestacyjne i strajkowe, podkreślając w ten sposób skalę dysfunkcji całego systemu ochrony zdrowia i frustracji, która dotyka wszystkie zawody medyczne i niemedyczne. Ścisła, solidarna współpraca całej Branży Ochrony Zdrowia zostanie wyrażona w postaci działań merytorycznych, a także poprzez 2-godzinny strajk ostrzegawczy, który odbędzie się w dniu 7 czerwca bieżącego roku. Ponadto, Branża zamierza alarmować instytucje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja Pracy, o jakości prac legislacyjnych podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz ich praktycznych skutkach. Jedyne rozwiązanie, które ma szansę obniżyć temperaturę sporu, polega na przeniesieniu rozmów i organizacji zespołu negocjacyjnego ds. polityki płacowej zawodów medycznych i niemedycznych, do Rady Dialogu Społecznego" - czytamy w stanowisku Forum Związków Zawodowych.

Opracowanie: