Duchowieństwo krakowskie podzieliła książka księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. W swojej publikacji duchowny chce ujawnić nazwiska 39 księży, którzy w czasach PRL mieli kontakty z SB. Na ślady ich współpracy z bezpieką ksiądz Zaleski natrafił w archiwach IPN.

Kulisy powstawania tej książki od początku śledzi reporter RMF FM Maciej Grzyb: