Przewodniczący polskiego episkopatu abp Stanisław Gądecki opublikował oświadczenie ws. raportu dotyczącego reparacji wojennych od Niemiec. "Poruszane kwestie trzeba rozpatrywać w kontekście wieloletniego procesu polsko-niemieckiego pojednania" - napisał.

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów.

Jak napisał abp Gądecki, raport  "trzeba rozpatrywać w kontekście wieloletniego procesu polsko-niemieckiego pojednania". Biskup powołał się też na słowa Jana Pawła II, który pisał o przebaczeniu. "Przebaczenie nie sprzeciwia się bynajmniej poszukiwaniu prawdy, ale wręcz domaga się prawdy. Dokonane zło musi zostać rozpoznane i w miarę możliwości naprawione".

Gądecki dodał, że w życiu politycznym przebaczeniu musi towarzyszyć "roztropność i sprawiedliwość".  "Zadaniem Kościoła jest przypominanie o wartości nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Do decydowania o praktycznych formach przywrócenia sprawiedliwości powołane są instytucje państwowe. Niech więc naszym wspólnym pragnieniem będzie, aby dwa pojednane ze sobą narody, polski i niemiecki, kierowały swój wzrok ku lepszej przyszłości" - zakończył przewodniczący episkopatu.