44 dzieci z ośrodka dla uchodźców w Leonowie pod Lublinem zachorowało od maja na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Sanepid, który monitoruje sytuację, nie sprawdza zachorowań wśród dorosłych. W ośrodku mieszkają głównie obywatele Czeczenii.

W tej chwili w szpitalu przebywa 20 dzieci z ośrodka w Leonowie. Jak twierdzi Paweł Policzkiewicz z powiatowej stacji sanepidu w Lublinie, warunki panujące w ośrodku są dobre. Zdaniem sanepidu, przyczyną epidemii jest nieprzestrzeganie zasad higieny. Policzkiewicz apeluje, by uchodźcy nie opuszczali ośrodka. Jak dotąd nie odnotowano zachorowań na żółtaczkę wśród polskich dzieci, które uczą się z czeczeńskimi w pobliskich Niemcach.

Ośrodek w Leonowie dał schronienie 140 dzieciom i 127 dorosłym. Z powodu epidemii sanepid zorganizował spotkania informujące o tym, jak uniknąć zarażenia żółtaczką. W ośrodku pojawiły się plakaty informacyjne. Wirusowe zapalenie wątroby przenosi się drogą pokarmową. Jest najłagodniejszą postacią żółtaczki. Powoduje osłabienie, bóle głowy i wątroby oraz brak apetytu.