Już dzisiaj ekolodzy zaczynają zwijać swój obóz w Dolinie Rospudy - dowiedział się RMF FM. Oficjalnie o motywach decyzji poinformują jutro na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Rzeczniczka Greenpeace Ewa Jakubowska powiedziała RMF FM, że ekolodzy wycofują się, ponieważ otrzymali zapewnienie, że w dolinie na razie pracować będą tylko geodeci. Ptactwo nie będzie więc zagrożone.

Takie robimy założenie, że będzie przestrzegany okres lęgowy i że nie rozpoczną się prace na terenie chronionym programem "Natura 2000" - mówi Jakubowska.

Ekolodzy pozostawią w pobliżu Augustowa sprzęt i dyżurnych, na wypadek, gdyby urzędnicy nie dotrzymali słowa.

Przypomnijmy. Kilkanaście dni temu ekolodzy rozbili obóz w Dolinie Rospudy. W ten spsób chcieli zaprotestować przeciwko budowie obwodnicy Agustowa i nie dopuścić do dewastacji doliny.

Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Polsce. Występują tam rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Teren jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Dolina Rospudy należy do tzw. „zielonych płuc Polski”, czyli regionalnego systemu ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej części naszego kraju.