Wraca pomysł budowy nowego Centralnego Portu Lotniczego dla Polski, który miałby zastąpić warszawskie Okęcie. Kierownictwo resortu transportu wkrótce rozpisze przetarg na wykonanie ekspertyzy, która ma okreśłić, czy istnieje możliwość rozbudowy największego polskiego lotniska, czy też konieczna stanie się budowa całkiem nowego - pisze "WSJ Polska".

Ministerstwo na nowo chce przeanalizować tę kwestię, mimo że dwa lata temu hiszpańska firma Ineco Sener sporządziła podobne opracowanie, w którym już wówczas jednoznacznie wskazała konieczność budowy nowego lotniska w okolicach Warszawy. Hiszpanie za najlepszą lokalizację dla nowego centralnego portu uznali Mszczonów. Ich projekt został jednak zakwestionowany, gdyż zakładał całkowitą likwidację Okęcia.

Nowe kierownictwo resortu transportu, chcąc uniknąć oskarżeń o chęć likwidacji Okęcia, postanowiło zlecić ocenę sytuacji innej firmie, jest gotowe za nią zapłacić nawet 20 mln euro. Przetarg na jej wybór zostanie ogłoszony w trzecim kwartale tego roku, a rozstrzygnięcie konkursu jest planowane do końca roku.

Resort nie chce ujawnić, kiedy nowe lotnisko mogłoby zostać wybudowane. Wiadomo jednak, że powinno ono powstać najpóźniej około 2012 r., kiedy to zgodnie z przewidywaniami PPL, Okęcie obsługiwać będzie rocznie 13 mln pasażerów. Tymczasem nawet z oddanym w tym roku do użytku Terminalem 2 port ten jest w stanie obsłużyć co najwyżej 12,5 mln pasażerów rocznie.