Planowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii obejmie grono nieco szersze, niż wcześniej planowano - poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Jak zapewniła, szczegóły mają się pojawić w ciągu kilku dni.

Dokonaliśmy kilku uzupełnień, by na pewno nikogo nie wykluczyć i objąć dodatkiem energetycznym wszystkie grupy potrzebujące - powiedziała dziennikarzom Moskwa.

Jak zaznaczyła, szczegóły resort ujawni w ciągu kilku dni. Minister powiedziała jedynie, że grono beneficjentów dodatku byłoby nieco zmodyfikowane i szersze w stosunku do pierwotnych zamierzeń, choć to poszerzenie nie będzie wielkie.

Dodatek powinien objąć minimalnie większą liczbę beneficjentów, niż pierwotnie zakładano - wyjaśniła Moskwa. Zaznaczyła, że pojawi się on w ramach szerszego pakietu rozwiązań antyinflacyjnych.

"Sprawiedliwy element transformacji"

Zgodnie z wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, odpowiedni projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma zakładać zmiany definicji odbiorcy wrażliwego, poprzez znaczne poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się do dodatków, zmiany wysokości oraz procedury przyznawania dodatku energetycznego.

Dodatkowo pojawić się ma zakaz wstrzymania dostaw w tzw. miesiącach zimowych w przypadku, gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej posiada zaległości.

Otwierając wcześniej konferencję energetyczną EuroPower i kongres OZE Power, minister Moskwa podkreśliła, że dodatek energetyczny należy traktować jako element sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Transformacja daje niezwykłe szanse rozwoju, ale nie możemy zapominać o tych, którzy mogą stać się jej ofiarami - wskazała. Grupy wrażliwe nie powinny zostać dotknięte zmianami, jakie dokonują się na rynku energii - dodała minister.

Jak poinformowała również Anna Moskwa, moc zainstalowana wszystkich OZE przekroczyła już 15 GW, co jest sukcesem wszystkich obywateli. Jak mówiła, coraz bardziej zaczynamy rozumieć potrzebę transformacji w wymiarze pojedynczych odbiorców i gospodarstw.

Zieloni musimy być, ale i chcemy.(...) Transformacja to wspólne zadanie, w które angażuje się całe społeczeństwo - podkreśliła minister Moskwa.

Ile wyniesie dopłata?

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, dopłata do rachunku za energię elektryczną i gaz wyniesie maksymalnie 439,32 zł za pół roku - państwo opłaci nawet jego połowę. Rząd początkowo zakładał, że na dopłaty mogą liczyć tylko najubożsi.

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa dochód nie może być wyższy niż 1563 zł, a dla wieloosobowych - 1115 zł na osobę - podał "Dziennik Gazeta Prawna", który dotarł do projektu ustawy. Z pomocy ma skorzystać nawet 2,6 mln polskich rodzin.

Z ustaleń dziennika wynika, że dopłata dla gospodarstwa jednoosobowego ma wynieść 26 zł 85 gr miesięcznie. Ponieważ dodatki będą przyznawane na pół roku, łącznie będzie to 161 zł 10 gr.

Dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych kwota wzrośnie do 40 zł 27 gr miesięcznie (241,62 zł na pół roku), a dla rodzin złożonych z czterech lub pięciu osób do 56,14 zł miesięcznie (336,84 zł na pół roku). Natomiast w przypadku gospodarstw liczących sześć osób lub więcej dodatek wyniesie 73 zł 22 gr na miesiąc, czyli 439 zł 32 gr w okresie półrocznym.