Zarzut pomocnictwa w uzyskaniu fałszywych dokumentów, które miały ułatwić opuszczenie kraju, postawiła Prokuratura Krajowa lobbyście Markowi Dochnalowi i zatrzymanemu w czwartek wraz z nim byłemu posłowi AWS Tomaszowi K. Prokuratura złożyła też wniosek o przedłużenie Dochnalowi aresztu o trzy miesiące.

O przedłużeniu aresztu decydowało wysokie - w ocenie sądu - prawdopodobieństwo, iż podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu, oraz obawa, że może uciec za granicę.

Znany lobbysta został zatrzymany w ubiegły czwartek przez Agencje bepzieczeństwa Wewnętrznego w Sopocie. Wcześniej był podejrzany m.in. o pranie brudnych pieniędzy, a teraz jeszcze o pomoc w uzyskaniu fałszywych dokumentów, które miały ułatwić mu opuszczenie kraju.