​Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski spotkał się w piątek z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Csabą Korosim i przekazał mu pismo z prośbą o przyjrzenie się sprawie odszkodowań wojennych od Niemiec, o które stara się Polska. Jak powiedział Szczerski, kopię listu otrzymał też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Spotkałem się tego poranka z ambasadorem Szczerskim. Oficjalnie przekazał mi list dotyczący reparacji w związku z II wojną światową - napisał na Twitterze Koroszi.

Jak powiedział PAP Szczerski, był to list od wiceszefa MSZ Arkadiusza Mularczyka wraz z opublikowanym w ubiegłym roku raportem o reparacjach.

Na początku stycznia Mularczyk poinformował, że zwraca się do liderów ONZ, w tym sekretarza generalnego ONZ o współpracę i wsparcie działań dążących do uzyskania odszkodowań wojennych za straty wyrządzone Polsce przez Niemcy.

Wysłaliśmy raport i pisma do czterech najważniejszych urzędników, przedstawicieli ONZ - Sekretarza Generalnego, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, ale również Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i przedstawiciela ONZ w Genewie (...) z prośbą o przyjrzenie się sprawie - podkreślił wówczas wiceszef MSZ.

Jak powiedział ambasador Szczerski, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres otrzymał już kopię listu, ale w planach jest również spotkanie w tej sprawie.

1 września ub.r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. 

Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.