"Jestem jeszcze za młody, nie mam partnera, nie myślałem o dziecku, mam złą sytuację finansową" - to najczęstsze powody, dla których Polacy nie mają mieć dzieci. Tak wynika z sondażu Instytutu Homo Homini "Stosunek Polaków do posiadania dzieci" przeprowadzonego na zlecenie portalu Interia.pl.

Większość (60,9 proc.) respondentów ma dzieci, z czego najwięcej (45,6 proc.) - dwoje. Prawie jedna trzecia (32,7 proc.) ankietowanych ma jedno dziecko, a 16,9 proc. - troje. Czwórką potomków cieszy się 3,9 proc. badanych, natomiast piątką - 0,9 proc.

Wśród osób, które przyznały, że nie posiadają dzieci (39,1 proc.), najwięcej badanych jako przyczynę tego stanu rzeczy podało fakt, że są jeszcze za młodzi na dziecko (22 proc.). Przy czym na swój młody wiek częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni (25,7 proc. do 19,7 proc.).

18,6 proc. osób przyznało, że nie ma dzieci, ponieważ nie ma partnera. Odpowiedź ta była częściej wybierana przez mężczyzn niż przez kobiety (21,9 proc. do 13,4 proc.).

O dziecku nie myślało jeszcze 14,7 proc. ankietowanych. Częściej powód ten podawali mężczyźni (17,1 proc.) niż kobiety (11,2 proc.).

Na swoją złą sytuację finansową jako przyczynę nieposiadania dzieci wskazało 14 proc. respondentów. Przy czym sytuacja materialna ma większe znaczenie dla mężczyzn. Odpowiedź tę wybrało 18,6 proc. badanych panów, natomiast "tylko" 7,3 proc. kobiet.

8,9 proc. badanych osób natomiast nie posiada dzieci, ponieważ po prostu nie chce ich mieć.

Z powodu problemów zdrowotnych dziecka nie ma 5,3 proc. ankietowanych. Osoby, które stwierdziły, że zanim zdecydują się na potomka muszą najpierw skończyć studia i znaleźć pracę, stanowią 4,1 proc. badanych. 3,9 proc. nie ma natomiast na dziecko czasu. Dla 1,4 proc. jest już za późno, a dla 1,3 proc. za wcześniej, ponieważ są jeszcze przed ślubem.

Spośród badanych przez Homo Homini osób, które zadeklarowały, że nie posiadają dzieci 5,8 proc. ma zamiar w najbliższym czasie zmienić ten stan rzeczy, ponieważ właśnie starają się o potomka.

Plany na przyszłość

W sondażu zapytano też o plany na przyszłość w kwestii posiadania dzieci. Ponad połowa ankietowanych (50,8 proc.) zadeklarowała, że chce mieć więcej dzieci. Przy czym aż 81,3 proc. z tych osób nie ma jeszcze ani jednego dziecka. Pragnienia posiadania potomka nie wyraża natomiast 40,6 proc. badanych. 8,7 proc. osób jeszcze nie zdecydowało.

Z badania wynika, że im respondenci mają więcej dzieci, tym rzadziej deklarują chęć posiadania kolejnych. Podczas gdy aż 56,8 proc. badanych posiadających jedno dziecko chce kolejnego potomka, tylko 22,9 proc. ankietowanych z dwójką dzieci chciałoby powiększenia rodziny. Uwagę zwraca także fakt, że aż 29,3 proc. osób z jednym dzieckiem i 63 proc. z dwójką nie chce kolejnych dzieci.

Dlaczego Polacy nie chcą (więcej) dzieci?

Ankietowani, którzy nie chcą (więcej) dzieci, zapytano o powody takiej decyzji. Najwięcej osób (37,2 proc.) wskazało na względy finansowe. Znacznie częściej odpowiedź tę wybierali mężczyźni (50,8 proc.) niż kobiety (28 proc.).

23,7 proc. respondentów oświadczyło, że liczba posiadanych już dzieci im wystarcza. Częściej opinię tę wyrażały kobiety (28 proc.) niż mężczyźni (17,3 proc.).

Ze względu na wiek więcej dzieci nie chce mieć 18,1 proc. badanych. Odpowiedź tę wybrało 20,6 proc. kobiet i 14,6 proc. mężczyzn.

Dzieci nie lubi 5,6 proc. ankietowanych, natomiast 5,2 proc. nie chce więcej dzieci "dla własnej wygody". Brak wsparcia ze strony państwa wskazało 4,2 proc. respondentów, natomiast problemy ze zdrowiem są przeszkodą dla 3 proc. badanych. Tyle samo osób nie potrafi powiedzieć, dlaczego nie chce więcej dzieci.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1148 Polaków wieku od 19 do 45 lat w dniach 26-18 sierpnia 2013 roku na zlecenie Interia.pl. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Dlaczego nie chcemy mieć dzieci? Czy Polsce grozi katastrofa demograficzna? Zobacz raport specjalny na INTERIA.pl!

oprac. Agnieszka Waś-Turecka