Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpili w czwartek do ostatniej już części maratonu egzaminacyjnego. Po części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej gimnazjaliści rozwiązywali test z języka obcego.

Uczniowie gimnazjum, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, jednogłośnie stwierdzili: ten egzamin był najprostszy ze wszystkich trzech, które pisali w ostatnich dniach. Trudny nie był, jeżeli ktoś cokolwiek umiał, to bez problemu napisał. Był taki łatwy, że chyba będę mieć maksa. Nie było jakichś skomplikowanych czasów, myślałam, że naprawdę będzie gorszy - mówili gimnazjaliści ze szkoły numer 16 w Lublinie.

Sześć języków do wyboru

Gimnazjaliści mogli zdawać jeden z sześciu języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Od roku szkolnego 2013/2014 będą mogli wybrać także język ukraiński. Uczeń może wybrać na egzaminie tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin z języka obcego został przeprowadzony na dwóch poziomach. Najpierw uczniowie rozwiązywali test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy - 80 minut). Po 45-minutowej przerwie gimnazjaliści przystąpili do testu na poziomie rozszerzonym. Trwał on 60 minut (dla dyslektyków - 90 minut). Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawali tylko ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Zobacz akusze testów gimnazjalnych z języka obcego

Wczoraj gimnazjaliści pisali egzamin z matematyki i przedmiotów przyrodniczych

W środę 411 tysięcy młodych ludzi przystąpiło do egzaminu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Do rozwiązania dostali dwa bloki zadań. W pierwszym znalazły się zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii, w drugim - z matematyki.

W bloku zadań z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zdania. Były to zadania zamknięte, czyli takie gdzie uczeń musi wskazać odpowiedź właściwą spośród podanych.

Aby je rozwiązać, musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się układem okresowym pierwiastków, wiedzą na temat tlenków i węglowodorów, budowy obwodów elektrycznych i właściwości soczewek. Musieli także potrafić posługiwać się mapą fizyczną oraz odczytywać współrzędne geograficzne. W jednym z zadań z biologii uczniowie mieli w oparciu o zamieszczony w arkuszu tekst opisać łańcuch pokarmowy myszy i chrząszcza.

W bloku zadań z matematyki znalazły się 23 zadania. Były wśród nich były zarówno zadania zamknięte jak i otwarte, czyli takie gdzie uczeń musi sam udzielić odpowiedzi. Aby je rozwiązać uczniowie musieli wykazać się m.in. umiejętnością rozwiązywania ułamków, obliczania procentów, mieć wiedzę na temat trójkątów podobnych i właściwości brył.

Polski, historia i WOS na pierwszy ogień

W pierwszym dniu egzaminów uczniowie trzecich klas zdawali humanistyczną część egzaminu. Podzielona ona była na dwa bloki. W pierwszym uczniowie rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po 45-minutowej przerwie przystąpili do bloku zadań z języka polskiego.

Te ostatnie miały różne formy - zamkniętą lub otwartą, trzeba było także udzielić dłuższej wypowiedzi pisemnej. Z kolei zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie miały wyłącznie formę zamkniętą.

Wyniki egzaminu w czerwcu

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu, to będzie go pisał w drugim terminie - 4, 5 i 6 czerwca.

Jeśli gimnazjalista przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, ale dostanie oceny pozytywne na świadectwie, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, by poprawić jego wyniki, nie jest możliwa. Liczba punktów zdobytych z poszczególnych części (humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym) będzie miała wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.