​Bezpłatna komunikacja miejska zostanie wprowadzona w sobotę na terenie Krakowa i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia dot. wspólnego transportu publicznego. Związane to jest z prognozowaną możliwością przekroczenia norm jakości powietrza.

Jak poinformowała rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek, darmowa komunikacja zostanie wprowadzona w sobotę w godzinach od 00:00 do 24:00.

Decyzja wynika z prognozy Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW zakładającej, że w sobotę istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Urząd Miasta Krakowa przestrzega, że w razie przekroczenia norm osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny podjąć środki ostrożności. Należy unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.