Coraz więcej skarg dotyczących leczenia osób starszych wpływa do Rzecznika Praw Pacjenta. To wniosek z najnowszego raportu. Liczba wszystkich sygnałów do Rzecznika od lat jest stała. To kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń rocznie. Do Rzecznika Praw Pacjenta coraz częściej zgłaszają się osoby starsze i ich opiekunowie.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, pacjenci narzekają najczęściej na leczenie, które nie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną albo nie jest staranne.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę, że są typy oddziałów szpitalnych, których skargi dotyczą zdecydowanie częściej. To szpitalne oddziały ratunkowe, ginekologia i położnictwo, ortopedia i traumatologia - to miejsca, gdzie najczęściej występują skargi na leczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, nie wykonywanych z należytą starannością. W największej mierze uwagi pacjentów dotyczą szpitali - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec. 

Najwięcej takich sygnałów napłynęło z Mazowsza i Śląska. Wynika to z tego, że jest tam najwięcej placówek szpitalnych i tam jest wysoki poziom edukacji pacjentów - komentuje Bartłomiej Chmielowiec. 

Z drugiej strony, z raportu wypływa pozytywny wniosek: poprawia się przestrzeganie jednego prawa pacjentów, do wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegu czy operacji.

Jestem pewny, że bardzo dobrze przyjął się program bezpłatnych leków dla seniorów. Mamy dużo mniej spraw związanych z zapewnieniem właściwej farmakoterapii dla osób w wieku 75 plus - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec. 

Opracowanie: