Niemal co czwarty gimbus z Suwałk nie nadaje się do jazdy. Tak wynika z dwutygodniowej kontroli policjantów.

Przez dwa tygodnie policjanci sprawdzili 45 gimbusów - 11 kierowcom zabrano dowody rejestracyjne. Głównie przez zły stan techniczny pojazdów albo za brak wymaganego wyposażenia - m.in. apteczek i gaśnic. Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy skontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Akcja ta była uzupełnieniem ogólnopolskich działań "Bezpieczna droga do szkoły". W trosce o bezpieczeństwo kierujących i pasażerów mundurowi zwracali uwagę na podstawowe elementy, mające wpływ na szczęśliwe dotarcie do celu. W głównej mierze koncentrowali się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, ich oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących gimbusami. Policjanci kontrolowali także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców.