Nieproszony lokator niszczy oczyszczalnię ścieków w Kamieniu Pomorskim. W tamtejszych stawach zamieszkał bóbr, który sieje zniszczenie.

Bóbr już zaczął budować żeremie. Niszczy też wały otaczające stawy na terenie oczyszczalni ścieków.

Sprawa jest poważna - jeśli zwierzę wały uszkodzi, może dojść do ich przerwania. Bobra trzeba więc złapać pilnie, zanim poczyni większe szkody i zanim sprowadzi sobie partnerkę. Wiosną zacznie się sezon godowy tych zwierząt.

Żeby uporać się z bobrem, najpierw trzeba wygrać z biurokracją. Zwierzę jest pod ochroną - aby bobra schwytać, najpierw trzeba mieć kilka pozwoleń. Zgodę na odłowienie musi wydać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz starostwo powiatowe.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Kamienia o takie zgody wystąpiło. Wciąż czeka na ich wydanie. Bóbr ma zostać złapany i wypuszczony poza terenem oczyszczalni ścieków.

(mpw)