"Najczęściej agresja słowna o różnej formie i skali, rzadziej poszturchiwanie, szarpanie czy bicie - tego na co dzień doświadczają dzieci od swoich rówieśników. Co trzeci uczeń bał się iść na lekcje z powodu dokuczania mu przez innych albo z uwagi na złą atmosferę w klasie" - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na wyniki badania SW Research. Jak zaznacza dziennik: "Blisko połowa uczniów doświadczyła wyśmiewania i poniżania".

Skala problemu dręczenia jest olbrzymia i dotyka wielu uczniów - mówi gazecie Marta Żysko-Pałuba, psychoterapeutka z Pracowni Psychologicznej NINTU.

Jak czytamy w artykule "Rz", badanie pod nazwą "Jak było w szkole" zlecił dziecięcy kanał telewizyjny Cartoon Network w związku z piątą edycją kampanii społecznej "Bądź kumplem, nie dokuczaj", która startuje 5 listopada. Objęło rodziców dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Aż 70 proc. rodziców przyznało, że w szkole często dochodzi do zachowań, przez które cierpią ich dzieci - donosi dziennik.

I tak najwięcej uczniów doświadcza ośmieszania, wyśmiewania i poniżania - tego typu przykrości dotknęły 45 proc. dzieci. Niewiele mniej z nich spotkało się z obgadywaniem, izolowaniem, wyzywaniem czy obrażaniem - czytamy.

Widoczna gołym okiem przemoc fizyczna - bicie, potrącanie czy celowe zamykanie np. w szatni - spotkała 25 proc. dzieci. Z kolei co piąte odczuło agresję polegającą na tym, że szkolny kolega zniszczył czy zabrał mu jakieś rzeczy - kiedyś był to piórnik, dziś coraz częściej jest to smartfon - podaje "Rz".

Jak zaznacza również dziennik, "sondaż potwierdza, że coraz powszechniejszym zjawiskiem jest cyberprzemoc, hejt i agresja elektroniczna - ją odczuł co trzeci uczeń".

Według ekspertów, na których powołuje się "Rzeczpospolita", programy antyprzemocowe, poradniki czy kampanie społeczne to właściwe działania, ale "nic nie zastąpi czujności rodziców" dbających o dobry codzienny kontakt z dziećmi.


Pełny artykuł znajdziecie na stronach "Rzeczpospolitej" >>>>