Niektórzy ziewają, inni mają nadzieję, część się złości, pozostali rozkładają ręce w geście bezradności. Tak można pokrótce zobrazować oenzetowski Szczyt Ziemi, który od tygodnia trwa w Johannesburgu.

Dziś trzydniowe obrady na temat przyszłości naszej planety rozpoczęli przywódcy wielu państw świata. Wielkim nieobecnym jest prezydent USA George W. Bush. Główny temat obrad to termin swobodnego dostępu do elektryczności dla najuboższych państw świata.

W nocy przed centrum konferencyjnym w Johannesburgu, ustawiono 6 tys. lalek z kartonu, mających symbolizować "hegemonię" wielkich światowych koncernów. Metrowej wysokości lalki zostały ustawione wokół gigantycznej, 6-metrowej lalki-robota, mającej symbolizować wielkie koncerny. Mniejsze postaci to zwykli obywatele, wykorzystywani i manipulowani przez korporacje.

10:45