Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic – to niektóre zmiany, które mają wejść w życie w ostatnim kwartale 2023 roku.

Podstawową planowaną zmianą jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu krokowi powstaną: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Pozwoli to znacząco ograniczyć napływ pojazdów spoza Katowic, które dzisiaj w funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania stanowią 57% procent - informuje urząd miasta.  

Jeżeli Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę w tej sprawie to w Strefie Płatnego Parkowania opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00. Zapłacimy 2 zł. za postój do 30 minut, 4 zł. za postój powyżej pół godziny do godziny, 4,80 zł. za drugą rozpoczętą godzinę postoju, 5,60 zł. za trzecią i 4 zł za każdą kolejną godzinę.  

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania opłaty pobierane będą od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy) od 7.00 do 17.00. 3 zł. zapłacimy za postój do 30 minut, 6 zł. - za postój powyżej 30 minut do 1 godziny, 7,20 zł.  za drugą rozpoczętą godzinę postoju, 8,40 zł. za trzecią  godzinę i 6 zł. - za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju. 

Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw. Wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu - podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Osoby zameldowane w strefach objętych opłatami będą mogli korzystać z parkingowej karty mieszkańca. Karta będzie uprawniać do postoju w całej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub całej Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy dla której została wydana).

 Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach - informuje miasto.  Abonament będzie można opłacać  miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania  to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Katowiczanie, którzy nie mieszkają w  ŚSPP i SPP będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania za 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania za 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. 

E-kontrola parkowania

W Katowicach wprowadzona zostanie e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi, specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanować będą tablice zaparkowanych samochodów i weryfikować z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę. 

Zmieni się również sposób naliczania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już "za wycieraczką" samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Będzie miał natomiast możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych będzie jednolity w obydwu przypadkach - tłumaczy Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku.