Awaria w oczyszczalni "Czajka" spowodowała, że tysiące litrów ścieków wpływają bezpośrednio do Wisły, a z jej nurtem w stronę Bałtyku. Koło południa ścieki dotrą to Płocka. Jak działa oczyszczalnia ścieków "Czajka" i czy możemy mówić o katastrofie ekologicznej?

Normy oczyszczania i modernizacja "Czajki"

W warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" stosowane są zaawansowane procesy mechaniczne i biologiczne. Dzięki nim, odpady pozostałe po oczyszczaniu, ulegają fermentacji. W procesie fermentacji powstaje rodzaj biogazu, który wykorzystywany jest do celów grzewczych i produkcji prądu elektrycznego.  

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" funkcjonuje od 1991 roku. Ponieważ obowiązujące wtedy normy diametralnie różniły się od dzisiejszych. W latach 2009-2012 przeprowadzona była modernizacja oczyszczalni, dzięki której "Czajka" spełnia unijne normy. Od 2012 roku "Czajka" jest jedną z największych i najbardziej nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Polsce, dzienne przetwarza do 435 tys. metrów sześciennych ścieków. 


Jak działa "Czajka"?

"Czajka" jest oczyszczalnią ścieków stosującą mechaniczne i biologiczne procesy oczyszczania. Złożony proces przetwarzania i oczyszczania ścieków, powinien zagwarantować, że ostateczny odpad nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i ludzi. Zagęszczone osady, które są jednym z końcowych produktów procesu oczyszczania, trafiają do komór fermentacyjnych, gdzie powstaje biogaz.

Pozostałe odpady ulegają utylizacji, natomiast biogaz wykorzystywany jest w procesie odzyskiwania energii - do celów grzewczych i produkcji prądu elektrycznego na potrzeby oczyszczalni. Oczyszczalnia wyposażona jest ponadto w zaawansowany trójstopniowy system oczyszczania spalin i instalację do zestalania popiołów i pozostałości.