Jest pan prawdziwym strażnikiem praw obywatelskich i wartości; pana głos jest ważny; liczą się z nim zarówno pana rodacy, jak i cała Europa - powiedział ambasador Francji Frederic Billet wręczając Adamowi Bodnarowi insygnia kawalera Orderu Legii Honorowej.

Podczas czwartkowej uroczystości w rezydencji ambasadora kończący właśnie kadencję Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar otrzymał insygnia odznaczenia przyznanego przez prezydenta Francji. Jest ono nadawane "tym, którzy we wzorowy sposób działają na rzecz promowania Francji i wartości, które Francja promuje w świecie".

Francja stoi na straży praworządności oraz prac człowieka i obywatela na całym świecie, i dlatego pragnie uhonorować wszystkich, którzy za swój obowiązek przyjmują ochronę tych zasad - zasad, które leżą u podstaw demokracji i Unii Europejskiej - powiedział ambasador Billet.

Podkreślił że jako Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar musiał "bronić zasad trójpodziału władzy i państwa prawa". Wskazał też inne obszary jego aktywności - m.in. kwestię nadzwyczajnych środków związanych z pandemią koronawirusa, ochrony praw dzieci, warunków panujących w więzieniach, organizacji wyborów.

Siła woli, determinacja oraz umiejętności sprawiają, że podejmując liczne i zróżnicowane działania, doprowadza je pan do końca - mówił ambasador. Podkreślił, iż działania Bodnara sprawiły, że funkcja RPO nie była iluzoryczna, a w pełni merytoryczna i o "zasadniczym znaczeniu". Według niego, Rzecznik Praw Obywatelskich podołał wyzwaniom mimo "trudnych czasów" oraz "wywieranej presji". 

W biurze rzecznika staraliśmy się nie być obojętni - powiedział Adam Bodnar, nawiązując do znanej wypowiedzi Mariana Turskiego, historyka i publicysty, byłego więźnia KL Auschwitz, obecnego na czwartkowej uroczystości.

Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich przypadła na szczególny okres. Okres intensywnych zmian w w zakresie ustroju Rzeczypospolitej, kwestionowania porządku konstytucyjnego, a także zmian w rozumieniu poszczególnych praw i wolności jednostki - dodał. To dzisiejsze odznaczenie traktuję nie tylko jako uroczyste podsumowanie dorobku, ale także jako ważny znak nadziei na lepszą przyszłość - podsumował.

Adam Bodnar sprawował urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015-20. Wcześniej był m.in. wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, związanym Z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem SWPS.

Obecnie Adam Bodnar mimo upływu kadencji 9 września wciąż pełni obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, jego następca nie został bowiem jeszcze wybrany. Wynika tak z ustawy, której zgodność z Konstytucją jest obecnie badana przez Trybunał Konstytucyjny.

Order Legii Honorowej to najwyższe francuskie odznaczenie, ustanowione przez Napoleona Bonapartego w 1802 roku.