Po trzech godzinach zakończyło się zamknięte posiedzenie komisji śledczej do spraw banków poświęcone sprawom organizacyjnym. Następne spotkanie posłów odbędzie się w poniedziałek, 29 maja.

Na posiedzeniu komisja miała m.in. ustalić częstotliwość posiedzeń, określić tryb prac i metodologię powoływania ekspertów. Na pewno nie zostanie ustalona lista świadków – mówił jeszcze przed rozpoczęciem prac szef komisji Artur Zawisza.

Sejmowa komisja podjęła za to jednogłośnie uchwałę w sprawie szybkiego trybu dopuszczenia członków komisji do tajemnic państwowych. O pierwszym przydługim spotkaniu organizacyjnym komisji reporter RMF FM Tomasz Skory:

Komisja śledcza ma zbadać prawidłowość i celowość działań Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) jako organów nadzoru bankowego w latach 1989-2006. Zajmie się także kształtem systemu bankowego w Polsce w porównaniu z innymi, w szczególności średnimi i dużymi krajami UE.