Senatorowie SLD i Unii Pracy zapowiadają przygotowanie projektu nowelizacji ustawy aborcyjnej, która dopuszczałaby przerywanie ciąży z tak zwanych przyczyn społecznych. W tej chwili aborcja jest możliwa tylko wtedy, gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa albo gdy badania stwierdzą ciężką i nieuleczalną wadę płodu.

Dzięki nowelizacji, senatorowie lewicy chcą poszerzyć zakres szkolnej edukacji seksualnej, zagwarantować refundację środków antykoncepcyjnych, ułatwić dostęp do badań prenatalnych, ale przede wszystkim umożliwić kobietom usunięcie niechcianej ciąży. O tym, czy dokonać aborcji, kobiety miałyby decydować po konsultacji ze specjalistą, który miałby przedstawić wzzelkie zagrożenia i konsekwencje takiej decyzji. Projekt nowelizacji ustawy ma być przygotowany w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ustawa powinna trafić pod głosowanie pod koniec tego roku, a najpóźniej – na początku przyszłego.

Foto: Archiwum RMF

23:40