Antysepsowy alarm w Starych Żukowicach koło Tarnowa. U nauczycielki tamtejszej szkoły wykryto meningokokowe zapalenie opon mózgowych. W konsekwencji ponad dwustu osobom, w tym osiemdziesięciu uczniom gimnazjum, podano profilaktycznie antybiotyki. Chora kobieta przebywa w szpitalu w ciężkim stanie.