Za tydzień pielęgniarki zrzeszone w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych rozpoczną pogotowie protestacyjne. Pielęgniarki wezwały rząd do podjęcia rozmów na temat poprawy sytuacji w służbie zdrowia.

Siostry sprzeciwiają się zamrażaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne na poziomie 7,75 procent. Domagają się także realizacji ustawy o podwyżce o 203 złote, która weszła w życie w ubiegłym roku. Według wyliczeń związku taką podwyżkę wypłaciło zaledwie 30 procent placówek zdrowia w całym kraju. Siostry nie wykluczają podjęcia akcji strajkowych, jeśli ich postulaty pozostaną bez odpowiedzi, dlatego na razie ogłosiły pogotowie protestacyjne.

07:45