Elżbieta Witek w pełni popiera wniosek... Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Tak przynajmniej wynika z dokumentów ws. sporu kompetencyjnego, o którego rozstrzygnięcie zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego... Marszałek Elżbieta Witek. W czwartek, na stronie Sądu Najwyższego, opublikowano stanowisko w tej sprawie. Czytamy w nim m.in., że "zdaniem SN uzasadnienie wniosku świadczy albo o całkowitym niezrozumieniu istoty sporu kompetencyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP i Sejmu z jednej strony oraz kompetencji Sądu Najwyższego z drugiej strony, albo o niezwykle instrumentalnym wykorzystaniu instytucji tego typu sporu".

Marszałek Sejmu najpierw skierowała do Trybunału Konstytucyjnego sam wniosek o rozstrzygnięcie rzekomego "sporu kompetencyjnego" Sądu Najwyższego z Sejmem i prezydentem, a potem zaopiniowała go dla TK w imieniu Sejmu, który jest uczestnikiem postępowania.

W opinii pisze o sobie "Wnioskodawca" po czym stwierdza m.in.: "W opinii Sejmu wnioskodawca wykazał...", "należy jednoznacznie podzielić trafność konstatacji Wnioskodawcy...", "Sejm RP w pełni podziela przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób rozumienia"..., "niewątpliwie trafne są konstatacje Wnioskodawcy"..., "należy w pełni zgodzić się z wywodem Wnioskodawcy"...

Na końcu opinia Sejmu ws. wniosku Marszałek Witek została podpisana... przez Marszałek Witek.

Stało się tak, mimo że wg. regulaminu Sejmu sprawy związane z postępowaniami przed TK należą do komisji ustawodawczej.

SN zajmuje stanowisko

W czwartek na stronie Sądu Najwyższego opublikowano stanowisko "w sprawie sporu kompetencyjnego zainicjowanego wnioskiem Marszałka Sejmu".

"Zdaniem Sądu Najwyższego uzasadnienie wniosku Marszałka Sejmu świadczy albo o całkowitym niezrozumieniu istoty sporu kompetencyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP i Sejmu z jednej strony oraz kompetencji Sądu Najwyższego z drugiej strony, albo o niezwykle instrumentalnym wykorzystaniu instytucji tego typu sporu. Zarówno okoliczności jego złożenia, jak i treść uzasadnienia nie pozostawiają wątpliwości, że w istocie mamy do czynienia z nadużyciem kompetencji, a wniosek został złożony w złej wierze, nie tyle w celu rozstrzygnięcia rzeczywistego sporu kompetencyjnego, ile w celu uniemożliwienia Sądowi Najwyższemu wykonywania uprawnień, jakie przyznał mu sam ustawodawca" - czytamy w oświadczeniu Sądu Najwyższego. 

W stanowisku  wskazano, że "w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z realnym sporem kompetencyjnym, lecz został on w istocie "wykreowany" wnioskiem Marszałka Sejmu".

Kilka dni temu marszałek Sejmu Elżbieta Witek na konferencji prasowej poinformowała, że zwróciła się do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i Sądem Najwyższym.

Miało to związek z odbywającym się posiedzeniem trzech izb SN dotyczącym statusu sędziów wyłonionych przez KRS w obecnym składzie.

Sąd Najwyższy: Sędziowie wybrani przez nową KRS nie mogą orzekać

Tydzień temu Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania. "Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie" - podał SN.

Dodatkowo trzy izby SN uznały, że uchwała nie odnosi się do orzeczeń wydanych przed datą jej podjęcia. "Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia; w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania" - podał SN.

Jak zastrzeżono w uchwale podjętej łącznie przez ponad 60 sędziów SN i odczytanej przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf odnosi się ona zarówno do obsady składów Sądu Najwyższego, jak i obsady składów sądów powszechnych i wojskowych. Nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Wczoraj - czyli w środę - Trybunał Konstytucyjny wstrzymał wykonywanie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. W Monitorze Polskim ukazało się postanowienie w tej sprawie. Było ono związane z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między sądem, Sejmem i prezydentem. "Postanowienie TK nie może być skuteczne" - mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski.

Opracowanie: