"Premię pieluszkową" - 1000 litów, czyli 290 euro - otrzyma pierwszy urodzony 1 maja tuż po północy mały Litwin – obywatel Unii Europejskiej. Tak litewski minister spraw zagranicznych Antanas Valionis chce uczcić wejście jego kraju do UE.

Szef litewskiej dyplomacji zapowiedział, że w razie jeśli jednocześnie urodzi się dwoje dzieci, drugi tysiąc litów będzie musiała wyłożyć jego żona.