Wykaz biur podróży, którym cofnięto zezwolenia na działalność oraz praktyczne wskazówki, jak korzystać z usług biur turystycznych, opublikował na swej stronie internetowej Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Na stronie www Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono wykaz 61 biur, którym prawomocnie cofnięto zezwolenie. Są wśród nich m.in. El Greco, Harctur, Italiatour, Gambit czy Biuro Turystyczne Syrenka.

Na stronie znajduje się też przewodnik "Jak skorzystać z usług biura podróży". Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. sposobów sprawdzania ofert biur podróży i postępowania przed podpisaniem umowy.