Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali w Krynicy deklarację o współpracy w budowie "gospodarki opartej na wiedzy". Dokument zakłada wspólne działania Polski, Czech, Słowacji i Węgier w rozwoju nowoczesnych technologii i edukacji. W spotkaniu brała udział również Hanna Gronkiwicz-Waltz, która specjalnie dla naszego radia mówiła o polskich problemach budżetowych.

Ogromny deficyt budżetowy to wynik wspólnego przegłosowania w Sejmie kilku kosztownych ustaw przez AWS i SLD - twierdzi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podczas forum gospodarczego w Krynicy nasza reporterka Barbara Górska zapytała byłą szefową NBP o skuteczne recepty na chorobę polskich finansów. „Nie dzielić więcej niż się wytwarza, nie zaciągać długów na rachunek przyszłych pokoleń, bo już to żeśmy raz przerabiali i trzecie – stworzyć takie zaufanie inwestorów polskich i zagranicznych, żeby chcieli w Polsce podejmować działalność gospodarczą. Po wyborach należałoby jak najszybciej ogłosić próbę opanowania i zapanowania nad finansami publicznymi” – powiedziała pani Gronkiewicz-Waltz.

Premierzy: Słowacji - Mikulas Dziurinda, Węgier – Viktor Orban, Czech -Milosz Zeman i Polski - Jerzy Buzek uczestniczą w XI Forum Gospodarczym. Tuż po przyjeździe do Krynicy premierzy spędzili kilkadziesiąt minut na rozmowach poświęconych Grupie Wyszehradzkiej, które zakończyły się podpisaniem wspólnej

deklaracji. Później wzięli udział w sesji plenarnej "Zamożność oświecona. Gospodarka Oparta na Wiedzy znakiem jakości Europy Środkowej i Wschodniej".

Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 r. w Wyszehradzie. Jej członkami są Czechy, Polska, Słowacja i Węgry. Celem Grupy jest m.in.: wymiana informacji i zharmonizowanie działań na rzecz integracji z instytucjami europejskimi, konsultacja w sprawach bezpieczeństwa krajów Grupy, współpraca ekologiczna, popieranie współpracy regionów i samorządów lokalnych. Od 1999 r. zarówno premierzy jak i prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się dwa razy w roku. W czerwcu tego roku prezydencję w Grupie objęli Węgrzy.

Foto Archiwum RMF

06:40