Kilkuset górników z konińskich kopalni blokuje krajową „dwójkę” Warszawa- Poznań w miejscowości Brzeźnie koło Konina. Policja przygotowała objazdy. Dodajmy, że to kolejna blokada w tym miejscu w ciągu kilku dni.

W ubiegłym tygodniu manifestowali związkowcy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin; dzisiaj górnicy. Wszyscy protestują w obronie swoich miejsc pracy. Sytuacja finansowa PAK-u jest coraz gorsza. Planowane inwestycje stanęły w miejscu, a związkowcy uważają, że zarząd firmy nie wywiązuje się z zapisów umowy prywatyzacyjnej.

Jeżeli rzeczywiście doszłoby do upadku zakładów, prace w tym regionie może stracić nawet kilka tysięcy osób.