Nawet rok więzienia i 45 tys. euro grzywny będzie grozić Francuzom za obraźliwe uwagi wobec homoseksualistów - zdecydował francuski senat. W podobny sposób są już karane we Francji wypowiedzi o charakterze rasistowskim, zwłaszcza antysemickim. W ostatnich miesiącach doszło we Francji do kilku brutalnych napaści na homoseksualistów, motywowanych - jak wynika z dochodzeń - wyłącznie orientacją seksualną ofiar.