Jest już gotowy dekret odwołania ks. Jankowskiego z funkcji proboszcza Św. Brygidy – dowiedział się reporter RMF. Prałat ma czas do wieczora na decyzję o odejściu. Jeśli nie ustąpi - metropolita gdański podpisze ten dekret.

Możliwe jednak, że prałat nie będzie się chciał temu podporządkować. W takim wypadku prawo kanoniczne przewiduje szereg sankcji - od zakazu wykonywania funkcji kapłana do ekskomuniki włącznie. Innymi słowy, jeżeli prałat sprzeciwi się decyzji biskupa – przestanie pełnić funkcje księdza w rozumieniu prawa kanonicznego.

Może też zdarzyć się, że ksiądz Jankowski nie będzie chciał opuścić budynku plebani kościoła Św. Brygidy. W najbardziej skrajnym przypadku, może ze swoimi zwolennikami okupować plebanię, a funkcje proboszcza będzie pełnił ksiądz mianowany przez arcybiskupa.