Ośrodek Szkolenia i Rehabilitacji Niewidomych w Bydgoszczy ma poważne kłopoty. Ministerstwo Zdrowia nie przyznało w tym roku żadnych pieniędzy na kursy dla niewidomych. Lista oczekujących na nie liczy już około 400 osób. Na 2-tygodniowy kurs potrzeba 400 tys. złotych.

Bydgoski ośrodek jest jedyną placówką w Polsce, która uczy niewidomych żyć ze swoim kalectwem. Taki kurs przeznaczony jest dla ociemniałych, którzy niedawno utracili wzrok. Uczą się tam samodzielnego wykonywania podstawowych czynności.

Szkolenia organizuje się z dotacji Ministerstwa Zdrowia.

Kłopoty finansowe zaczęły się już w tamtym roku. Ostatecznie jednak udało się przeszkolić 400 osób. W tym roku ośrodek nie dostał z Warszawy ani złotówki, nikogo więc nie przeszkolono.

Ośrodek utrzymuje się z wynajmowania pomieszczeń. Na najważniejszą działalność – szkolenia – pieniędzy jednak już nie starcza. Sprawą tą zajmuje się nasz reporter Marcin Friedrich, posłuchaj jego relacji:

Foto: Archiwum RMF

12:25