Nie przypadkowo w Dniu Białej Laski otwarto w Łodzi nową bibliotekę dla niewidomych. Dotychczasowa mieściła się na 3. piętrze kamienicy, gdzie miał swój oddział Polski Związek Niewidomych. Nowa biblioteka działa na parterze.

Dzięki zmianom niewidomi i niedowidzący łodzianie nie będą musieli wspinać się po schodach. Nowe pomieszczenia to także więcej miejsca na biblioteczne zbiory; setki opasłych tomów w języku Braille’a oraz tysiące nagranych kaset.

Książki dla niewidomych są obszerne i dlatego korzystający z biblioteki PZN niejednokrotnie pojawiali się w budynku z ogromnym plecakiem.

Zbiory dostępne są nie tylko dla członków i sympatyków Związku Niewidomych, korzystać z nich może każdy. Trzeba jednak zostawić w bibliotece kaucję.

Foto: Archiwum RMF

22:55