Większość Izraelczyków opowiada się za utworzeniem państwa palestyńskiego, wstrzymanie osadnictwa na terytoriach okupowanych oraz wycofanie wojsk ze Strefy Gazy oraz Zachodniego Brzegu - wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik „Maariw”.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie niezależnej gazety, prawie 60 procent Izraelczyków popiera wstrzymanie budowy nowych osiedli na terenach okupowanych i utworzenie państwa palestyńskiego.

Tyle samo ankietowanych uważa, że należy wycofać izraelskie wojska z palestyńskich ziem w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu.

"Maariw" opublikował wyniki sondażu dzień po zakończeniu rozmów pomiędzy premierem Izraela Arielem Szaronem i jego palestyńskim odpowiednikiem Mohmudem Abbasem.

Obaj politycy dyskutowali o "mapie drogowej", amerykańskim planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu zakładającym utworzenie państwa palestyńskiego do 2005 roku.

Foto Archiwum RMF

11:40