Każdy obywatel ma prawo wiedzieć wszystko o organach administracji rządowej. Zapewnia o tym szef Urzędu Służby Cywilnej - Jan Pastwa. Na mocy ustawy o informacji publicznej każdy może korzystać z, do tej pory niedostępnej dla szarego człowieka, wiedzy o dyrektorach, prezesach i ministrach wszystkich urzędów i firm będących własnością skarbu państwa.

Pomimo tego, że ustawa weszła w życie już ponad dwa tygodnie temu, wiele urzędów nie chce zdradzać informacji o swojej działalności. Teraz ma się to skończyć. Ma temu służyć Centrum Informacyjne Służby Cywilnej, które działa już przy al. Szucha w Warszawie. Szef Urzędu Służby Cywilnej Jan Pastwa zdaje sobie sprawę z tego, że mimo uregulowań prawnych, ciężko jest się dowiedzieć np. o płacę pracowników, czy koszty niektórych operacji w urzędach. Teraz każdy zainteresowany płacą swojego wojewody, czy sumą jaka została wydana na wyjazd dyrektorski za granicę, może po prostu się zgłosić do Centrum Informacyjnego osobiście, przesłać e-maila lub zadzwonić.

17:10