Zmiany umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz ograniczanie odpowiedzialności za jej niewykonanie - to niektóre ze złych praktyk stosowanych przez organizatorów turystyki - ostrzega UOKiK. Urząd radzi, by przed zakupem wycieczki ustalić wszystkie szczegóły wyjazdu oraz dokładnie zapoznać się umową i regulaminem, przed ich podpisaniem. Szczególnie zwróćmy uwagę na warunki dotyczące zmiany ceny wycieczki - podkreśla.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych koszt imprezy, po podpisaniu przez nas umowy, nie może ulec zmianie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy umowa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich - zaznaczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taka zmiana ceny wycieczki powinna być zawsze udokumentowana. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy nie zgadzamy się na dopłatę zaproponowaną nam przez organizatora, mamy prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. Ponadto w sytuacji dokonanej już zapłaty za wycieczkę, biuro podróży jest zobowiązane zwrócić klientowi całą kwotę - podkreślono.

Wybierając ofertę wakacyjnego wyjazdu, powinniśmy zwrócić uwagę m.in. na wahania walutowe. Jeśli w dniu podpisania umowy przedsiębiorca stosuje kursy obowiązujące kilka miesięcy wcześniej, znacznie korzystniejsze dla klienta od obecnych, to istnieje duże ryzyko, że cena wycieczki zmieni się. Nie może się to jednak stać później niż na 21 dni przed wyjazdem, a przedsiębiorca musi udokumentować, że na podwyższenie ceny miały wpływ ściśle określone przypadki. Urząd przypomina, że bardzo ważna jest też informacja, co obejmuje cena wyjazdu. Upewnijmy się, że cena nam podana obejmuje wszystkie opłaty i koszty, w tym np. ubezpieczenie NW czy przejazd z lotniska do hotelu, oraz uwzględnia nasze preferencje, jak chociażby dopłatę za pokój z widokiem na morze - radzi UOKiK.

Ponadto - jak podkreślono - organizatorzy turystyki często przyznają sobie prawo do zmiany programu imprezy oraz jej warunków, w tym kategorii hotelu i jego rodzaju, położenia itp. w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, bez przyznania turyście możliwości bezkosztowego odstąpienia od kontraktu. Jest to niezgodne z ustawą o usługach turystycznych - poinformowano. W razie problemów turyści mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0 800 800 008.