Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na niezmieniony poziomie. Stopa referencyjna utrzymuje się na wysokości 0,10 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. Podano także, że w maju wzrosła inflacja bazowa.

Zgodnie z komunikatem NBP, podczas wtorkowego posiedzenia RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

- stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

NBP podało także, że w maju 2020 roku inflacja bazowa wyniosła 3,8 proc., wobec 3,6 proc. w kwietniu.

W maju w relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc., wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej.