Czy dzięki zmianie zasad użycia broni przez policjantów i zaostrzeniu kar za zabójstwo funkcjonariusza na służbie uda się poprawić bezpieczeństwo nie tylko policjantów? Rząd twierdzi, że tak. "Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące używania broni przez policję, to musimy być szczególnie ostrożni. Funkcjonariusze to tylko ludzie" - przekonuje gość porannych faktów, senator Robert Smoktunowicz.

"Co do sprawy takiej, czy rzeczywiście zabójstwo policjanta powinno być karane karą 25 lat pozbawienia wolności to wydaje mi się to trochę dziwne. Nie wiem czy w ogóle można rozróżniać kwestie zabicia kogokolwiek, czy policjanta czy kobiety ciężarnej. Rozumiem, że to nie o to chodzi, rozumiem że miałoby to odstraszać w jakiś sposób" – dodaje Smoktunowicz.

"To co jest istotne jeśli chodzi o policję to środki dotyczące wyszkolenia tych ludzi, wyposażenia w broń, wyposażenia w środki komunikacji. To jest chyba najważniejsze. My oczywiście możemy pójść o wiele dalej niż proponuje to minister Janik, ale przypominam, że policjanci to często jednak młodzi ludzie, dość emocjonalni. To są po prostu tylko ludzie" - mówi Smoktunowicz.

foto Marcin Wójcicki RMF Warszawa

09:20