Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej ogłosił rozpoczęcie programu wsparcia dla gmin popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. "Chcemy naprawiać niesprawiedliwości; chcemy, żeby do tych terenów z powrotem zajrzała nadzieja" - podkreślił szef rządu. Nabór wniosków na inwestycje w gminach rozpocznie się 4 stycznia, a zakończy 12 lutego.

Podczas konferencji prasowej premier Morawiecki poinformował, że w ramach nowego programu gminy, na terenie których funkcjonowały PGR-y będą mogły wnioskować o inwestycje w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł. Jak mówił, środki te mogą być przeznaczone m.in. na: 

  • budowę infrastruktury drogowej, 
  • budowę infrastruktury wodnej, 
  • budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
  • modernizację i budowę nowych świetlic,
  • modernizację i budowę bibliotek i remiz strażackich,
  • rozwój placów zabaw i terenów rekreacyjnych 
  • konserwację budynków i zabytków.

Rozwój musi się charakteryzować tym, że te demony przeszłości z III Rzeczypospolitej, z czasów wcześniejszych muszą odejść w niepamięć. Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP niewątpliwie był brak dbałości o obszary popegeerowskie.(...) Dlatego ruszamy dziś, u progu 2021 roku, z nowym programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego programu rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych - powiedział szef rządu.

Premier zapewnił, że rozpoczynający się program będzie widoczny gołym okiem w ciągu do 12 do 24 miesięcy. Chcemy bardzo mocno poprawić szanse rozwojowe tych zaniedbanych w czasach III RP terenów - wskazał szef rządu.

Morawiecki zauważył, że w III RP wiele obszarów w Polsce zostało opuszczonych. Podkreślił też, że na terenach tych gwałtownie wzrosło bezrobocie, panowała bieda, ubóstwo i brak perspektyw. 

Cytat

Była to ogromna niesprawiedliwość(...) Dziś chcemy tę niesprawiedliwość zacząć w stosunkowo szybkim tempie naprawiać. Dziś chcemy, żeby do tych miejscowości z powrotem zajrzała nadzieja
dodał premier

Pierwszy taki program

Podczas konferencji prasowej wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker powiedział, że jest to pierwszy program wprost skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Jest to historyczny program dla tych ziem. Uważam, że jest to kropla w morzu potrzeb tych terenów, ale jest to pierwszy krok w historii III RP, taki rządowy program wsparcia tych terenów - zaznaczył Szefernaker.

Jego zdaniem wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y to kwestia upomnienia się o godność mieszkańców tych terenów i tych wszystkich, którzy potrzebują najbardziej pilnych inwestycji.

Kiedy start naboru wniosków?

Wiceminister poinformował, że nabór wniosków na inwestycje w gminach, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y, rozpocznie się 4 stycznia, a zakończy 12 lutego. Zwrócił uwagę, że wszystkie takie gminy mogą wnioskować o inwestycje do 5 mln zł.

Szefernaker wyjaśnił, że katalog zadań inwestycyjny jest otwarty, aczkolwiek rządowi najbardziej zależy "na inwestycjach niecierpiących zwłoki, najbardziej ważnych z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców". Preferowane mają być inwestycje inicjonowanie przez mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla i innych przedstawicieli lokalnych społeczności.

Wnioski o wsparcie gminy będą składać do wojewodów. Następnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z wojewodami będzie opiniował złożone wnioski. W ramach tego programu gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski na trzy inwestycje. Odpowiednie formularze można pobrać na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.