Pieniądze, które otrzymają osoby, zajmujące się porządkowaniem lasów, zdewastowanych przez sierpniowe nawałnice, będą zwolnione z podatku dochodowego - zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W dokumencie "w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego" minister rozwoju i finansów zwalnia z podatku PIT osoby fizyczne, które otrzymają wynagrodzenie za "wyręczaniu administracji publicznej" w porządkowaniu lasów.

Pieniądze, które otrzymają osoby, zajmujące się porządkowaniem lasów, zdewastowanych przez sierpniowe nawałnice, będą zwolnione z podatku dochodowego - zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W dokumencie "w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego" minister rozwoju i finansów zwalnia z podatku PIT osoby fizyczne, które otrzymają wynagrodzenie za "wyręczaniu administracji publicznej" w porządkowaniu lasów.
Rytel sto dni po przejściu żywiołu /Tomasz Staniszewski (RMF FM) / 

Chodzi o wynagrodzenie za "łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie gmin określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych".

Jak czytamy w uzasadnieniu, wynagrodzenie za prace, przekazywane ze specjalnego funduszu, stanowi, w myśl ustawy o PIT, przychód, podlega więc opodatkowaniu.

"W konsekwencji, na podmiocie wypłacającym te środki ciążyć będzie obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikowi i właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu informacji o wysokości przychodów uzyskanych w roku podatkowym (PIT-8C) w terminie i na zasadach określonych w art. 42a ustawy. Podatnik, który otrzymał środki jest natomiast obowiązany do uwzględnienia ich w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym je uzyskał i obliczenia należnego podatku od łącznej sumy dochodów" - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie miałoby zastosowanie do dochodów uzyskanych między 24 sierpnia tego roku a 31 grudnia przyszłego roku.

Krajobraz po nawałnicach

W sierpniu mieszkańcy ponad 170 gmin odczuli skutki potężnych nawałnic. Wtedy Polska usłyszała o Grabicy czy Łasku w Łódzkiem, kujawsko-pomorskim Koronowie i Gostycynie, ale przede wszystkim o Brusach, Chojnicach i Czersku w Pomorskiem. To w tej ostatniej gminie leżą takie miejscowości jak Rytel czy Suszek, gdzie zginęły dwie nastoletnie harcerki.

Pod koniec listopada byliśmy w Rytlu, żeby sprawdzić jak sto dni po ataku żywiołu gmina radzi sobie z usuwaniem skutków nawałnic. Sytuacja wciąż wyglądała dramatycznie. Las zmienił się w pustynię.

(ug)