Prezes Giełdy Papierów Wartościowej w Warszawie Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2015 r. Spółka poinformowała o tym w specjalnym komunikacie.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowej w Warszawie Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2015 r. Spółka poinformowała o tym w specjalnym komunikacie.
Paweł Tamborski /PAP/Marcin Obara /PAP

Paweł Tamborski został prezesem GPW w 2014 roku. Wcześniej pracował w resorcie Skarbu Państwa.

W komunikacie GPW czytamy, że podstawą prawną rezygnacji Pawła Tamborskiego jest § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.