Suchej nitki nie zostawia na urzędach skarbowych Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy badali jakość pracy i skuteczność urzędów i są poważnie zaniepokojeni funkcjonowaniem skarbówek.

NIK po skontrolowaniu 36 urzędów skarbowych ustaliła, że urzędy naruszają przepisy podatkowe, że spada efektywność kontroli, że postępowania odwoławcze są dramatycznie przewlekane, a gdy już do nich dojdzie uchylanych jest ponad 30 proc. decyzji, od których zażalenia zostały złożone – wylicza wiceprezes NIK Jacek Jezierski.

Co więcej – dodaje – wzrasta ważkość uchylanych spraw, a tym samym wysokość strat, które w końcowym efekcie pokrywa budżet państwa. W 2002 roku same odsetki wypłacane z tytułu wadliwych decyzji tylko w skontrolowanych urzędach wyniosły 3 mln złotych.

Ale na tym nie koniec. Dochodzi jeszcze bowiem niestabilność, niepewność i wewnętrzna niespójność prawa podatkowego - mówi Jezierski.