NBP wprowadził do obiegu monetę okolicznościową z serii "Odkryj Polskę - Brama Żuraw w Gdańsku" - poinformował w komunikacie Bank.

"Rewers wprowadzonej do obiegu przez NBP okolicznościowej monety przedstawia Bramę Żuraw widoczną z prawego brzegu rzeki Motławy oraz herb Gdańska w postaci dwóch krzyży i korony" - czytamy w komunikacie NBP. Okolicznościowa pięciozłotowa moneta w standardzie obiegowym została wyemitowana w nakładzie do miliona sztuk.

"Monetę można zamienić według wartości nominalnej w Oddziałach Okręgowych NBP" - poinformowano.

"Narodowy Bank Polski emisję serii "Odkryj Polskę" rozpoczął w 2014 r. Ma ona przybliżać miejsca i zdarzenia ważne dla naszego kraju" - napisano.

NBP dodał, iż "monety emitowane w tej serii mają parametry techniczne standardowych monet obiegowych o nominale 5 zł. Moneta "Brama Żuraw w Gdańsku" jest trzynastym tematem w serii.

Wyjątkowy, Gdański Żuraw

Cytowany w komunikacie ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki przybliżając historię widocznej na awersie monety Bramy Żuraw przypomniał, że "Gdańsk od początku swego istnienia rozwijał się gospodarczo dzięki morskiej i rzecznej wymianie handlowej".

Jak przypomniał, "[...] dokumenty archiwalne potwierdzają istnienie w 1363 r. w ciągu wschodnich murów miejskich umocnionej drewnianej bramy, która spłonęła w 1442 r. W 1444 r. zbudowano w tym samym miejscu murowaną budowlę w stylu flamandzkim, pełniącą funkcję dźwigu portowego. Nazwa tej bramy pochodzi od blaszanego wiatrowskazu w kształcie żurawia, umieszczonego na jej szczycie".

Zawadzki dodał, że "w XVIII w. Żuraw przestał pełnić funkcję dźwigu portowego, ale był jeszcze wykorzystywany do stawiania masztów na statkach wiślanych ruszających w powrotny rejs w górę Wisły. Potem służył do wynurzania ruf statków z napędem mechanicznym oraz do remontów śrub i sterów okrętowych. W XIX w. gdański port intensywnie rozbudowywał się w nowym miejscu i Żuraw przestał być potrzebny".

"Podczas działań wojennych w 1945 r. spłonęła drewniana konstrukcja Żurawia, a ceglane baszty uległy zniszczeniu. Mury bramy odbudowano w latach 1957-1959, a drewnianą konstrukcję dźwigu zrekonstruowano w latach 1963-1965" - wyjaśnił. Jak wskazał Zawadzki, "od 1977 r. zabytek jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Gdański Żuraw jest największym i najstarszym z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy".