​Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 roku wyniosła 5 805 zł - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do kwietnia 2020 roku płace wzrosły prawie o 10 proc.

Jak podał GUS, przeciętna płaca w średnich i dużych przedsiębiorstwach (czyli takich, w których pracuje powyżej 9 pracowników) wyniosła w kwietniu 5805,72 zł brutto. To oczywiście kwota brutto, na rękę pracownik tyle zarabiający otrzymuje około 4181 zł.

W porównaniu z kwietniem zeszłego roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło więc o 9,9 proc.

Co ciekawe, kwietniowy wynik jest nieco gorszy od marcowego, kiedy to wyniosło ono 5929 zł brutto. Bierze się to stąd, że w marcu wypłacano jeszcze premie kwartalne, które zawyżały wyniki.

Należy pamiętać, że informacja o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw nie daje nam pełnego wglądu w zarobki Polaków. Więcej niż średnią zarabia zaledwie co piąty pracujący w naszym kraju.

GUS poinformował także, że w kwietniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,9 w porównaniu z zeszłym rokiem, ale spadło o 0,2 proc. w porównaniu z marcem.

Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - napisał GUS.