Polska wieś jest bogatsza niż miasta, a szczególnie duże majątki mają gospodarstwa domowe w pobliżu dużych miast. Mimo że przeciętny majątek dziesięciu procent najuboższych to 8 tysięcy złotych, a majątek każdego z gospodarstw należących do jednego procenta najbogatszych liczy się w milionach, to nierówności na tle innych krajów i tak są umiarkowane.

Według raportu NBP zdecydowaną większość majątku stanowią nieruchomości w których mieszkamy. Ponadto samochody, a dla jednej piątej Polaków majątek produkcyjny związany z działalnością gospodarczą, w dużej części rolniczą. Według badania NBP niewielką część majątku stanowią zasoby pieniężne. Przeciętne oszczędności Polaka to 12 tysięcy złotych, ale i tak w ciągu dwóch lat zwiększyły się prawie dwukrotnie.

Bogaci i biedni

Jedna piąta najuboższych Polaków nie ma właściwie nic. Do najbiedniejszych 20 proc. z nas należy zaledwie 0.6 proc. ogólnego majątku. Z kolei 10 proc. najbogatszych dysponuje 40 proc. majątku ogółu. Mimo tego rozwarstwienia majątkowego, współczynnik Giniego (miernik nierówności) wynosi w przypadku naszego kraju 58 proc. i jest znacząco niższy niż w strefie euro, gdzie sięga 69 proc., a w przypadku Niemiec i Irlandii przekracza nawet 75 proc.  

Wieś bogatsza niż miasto

Najbogatsi są w Polsce ludzie w średnim wieku. Średni majątek w wysokości 350 tysięcy mają Polacy około 50. roku życia, dla wieku około 70 lat średnia wynosi 250 tysięcy, z kolei około trzydziestki średni majątek gospodarstwa domowego to 150 tysięcy.

Jak się okazuje, wartość domów i gruntów sprawia, że bogatsi są w Polsce mieszkańcy wsi niż miasta. Szczególnie dużą średnią wartość majątku, około 450 tysięcy, mają gospodarstwa domowe w pobliżu wielkich miast, gdzie grunty mają wysokie ceny.

Ciasny ale własny

Na tle zachodniej Europy jesteśmy mało majętni, ale nie rażąco biedni. Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce stanowi 58 proc. średniego majątku gospodarstwa domowego w krajach strefy euro. Ta różnica byłaby znacząco większa, gdyby nie fakt, że podczas gdy ośmiu na dziesięciu Polaków jest właścicielami nieruchomości w której mieszka, w niektórych krajach strefy, w tym w dużych Niemczech połowa lub więcej badanych tylko wynajmuje nieruchomość. 

Mało oszczędności, ale i mało długów

Jeśli chodzi o aktywa finansowe to mamy ich średnio trzy znacznie mniej niż Europejczycy ze strefy euro. Trzy czwarte naszych to depozyty bankowe, podczas gdy na zachodzie oszczędności są ulokowane w większości w akcjach, obligacjach i funduszach. Jesteśmy za to znacznie mniej zadłużeni. Przeciętnie na nieco ponad 10 tysięcy złotych, a w strefie euro przeciętne zadłużenie jest ponad 8 razy większe i wynosi 21,5 tysiąca euro.

(ug, m)