Narodowy Bank Ukrainy zniósł ograniczenia dotyczące przedterminowej wypłaty pieniędzy z lokat bankowych. Jak poinformowano w Kijowie, decyzję podjęto po tym, jak w ostatnim czasie „wzrosło zaufanie klientów wobec systemu bankowego”.

Ograniczenia w wypłatach lokat wprowadzono u naszych wschodnich sąsiadów w październiku ubiegłego roku. Ogłoszony wówczas półroczny zakaz wypłaty depozytów argumentowano koniecznością „neutralizacji wpływu kryzysu finansowego” na system pieniężny.

W grudniu zakaz ten zniesiono. Jego miejsce zajęło rozporządzenie, w którym polecono ukraińskim bankom „zapewnienie pozytywnej dynamiki wzrostu lokat w celu niedopuszczenia do ich przedterminowego wycofywania”. W praktyce oznaczało to kontynuację zakazu wcześniejszej wypłaty zdeponowanych środków.