Narodowy Bank Ukrainy wydał zakaz przedterminowego wycofywania pieniędzy z lokat bankowych. Ograniczenia nie dotyczą jedynie rachunków bieżących. „Kommiersant – Ukraina” donosi, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Ukraińcy wypłacili z banków 3 miliardy dolarów z lokat terminowych.

NBU polecił także ukraińskim bankom, by wahania między kursem kupna i sprzedaży walut nie przekraczały 5 procent. Jak mówią przedstawiciele banku centralnego, kroki te podjęto, by zneutralizować wpływy zewnętrznego kryzysu finansowego i nie dopuścić do paniki na rynku finansowym.