Prezydent Jugosławii zapowiedział, że poprze w parlamencie ustawę, która pozwoliłaby na przekazanie jego poprzednika Trybunałowi Haskiemu. Na temat wydania byłego dyktatora Vojislav Kosztunica rozmawiał z Sekretarzem Generalnym ONZ Kofi Annanem.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy były dyktator będzie mógł być sądzony w Hadze. Ustawa pozwalająca na ekstradycję jugosłowiańskich obywateli ma dopiero trafić pod obrady parlamentu. Slobodan Miloszević jest oskarżany przez Trybunał w Hadze o zbrodnie wojenne popełnione podczas konfliktu w Kosowie. Z kolei w Belgradzie jest obciążany odpowiedzialnością za nadużycie władzy i korupcję. Sąd Apelacyjny odrzucił wczoraj wniosek adwokata byłego dyktatora o zwolnienie Miloszevicia z aresztu.

03:55