Polskie Davos, tak zwykło się już mawiać o Forum Ekonomicznym

Polska-Wschód w Krynicy Górskiej. Zjechało tu kilkuset polityków i

biznesmenów. Mają się zastanawić, w którą stronę powinni się zwrócić

biznesmeni: na Wschód czy na Zachód? Czy wystarczy mieć bardzo dobre

stosunki z Unią Europejską, czy należałoby też poszerzać handel ze

Wschodem, a jeśli tak to czym i z kim handlować.

Szwajcarskie Davos, które co roku przeżywa najazd najważniejszych

osobistosci z calego świata, na zjeździe przedsiębiorców i politykow

robi spore pieniądze. Zdobywa też prestiż, bo słynie teraz już nie

tylko jako popularny narciarski kurort, ale miejsce robienia ogromnych

interesów

Czy podobną atmosferę wielkiego spotkania na szczycie czuje się w

Krynicy? Jest tam Maciej Pałachicki:

"PALA_OBR" (0:51)