Skutki finansowe projektu mogą "nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy" - stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie dotyczącym prezydenckiego projektu ustawy nt. frankowiczów. Podkreśliła dodatkowo, że "przyjęta przez autorów projektu koncepcja prowadzi do silnego uprzywilejowania większości kredytobiorców walutowych z lat 2007-2008". Ostrzegła też, że po wprowadzeniu w życie ustawy 5 bankom groziłaby liwkwidacja, a budżet musiałby ponieść koszty zwrotu klientom depozytów.

Skutki finansowe projektu mogą "nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy" - stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie dotyczącym prezydenckiego projektu ustawy nt. frankowiczów. Podkreśliła dodatkowo, że "przyjęta przez autorów projektu koncepcja prowadzi do silnego uprzywilejowania większości kredytobiorców walutowych z lat 2007-2008". Ostrzegła też, że po wprowadzeniu w życie ustawy 5 bankom groziłaby liwkwidacja, a budżet musiałby ponieść koszty zwrotu klientom depozytów.
Franki szwajcarskie /PAP/Michał Walczak /PAP

Jak stwierdziła Komisja Nadzoru Finansowego w opinii wobec przesłanego jej 15 stycznia projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki, "obciążenie banków w następstwie restrukturyzacji kredytów/pożyczek objętych projektem ustawy w zależności od wariantu i scenariusza tworzy wysoki koszt dla banków". Dla bazowego wariantu kursów walut (Wariant A) obciążenia te, według KNF, są wysokie i w zależności od jednego z czterech scenariuszy wynoszą: 56,2 mld zł, 67,2 mld zł, 44,6 mld zł lub 66,9 mld zł.

Komisja zauważyła ponadto, że według zapisów projektu banki nie są obciążane symetrycznie. "Istnieje grupa banków, dla których ubytek funduszy własnych jest istotny i poziomy funduszy własnych po dokonanej restrukturyzacji kredytów są istotnie niższe od poziomów wymaganych regulacyjnie" - czytamy dokumencie. Eksperci podkreślili też, że "beneficjentami korzyści restrukturyzacji są ci klienci, którzy zaciągnęli kredyty w CHF w latach 2007-2008", a "największe koszty z tytułu restrukturyzacji poniosą te banki, które aktywnie udzielały kredytów w CHF w latach 2007-2008, lub które nabyły inne banki posiadające portfele kredytowe z dużą liczbą mieszkaniowych kredytów walutowych udzielonych w latach 2007-2008".

Część krytyków zwraca uwagę, że raport powstał na podstawie badań ankietowych, w których to same banki określiły, ile stracą na ustawie. 

Cały raport KNF można znaleźć tutaj.

Po opublikowaniu raportu na stronie Kancelarii Prezydenta RP pojawiła się odpowiedź na wyliczenia KNF. "Kancelaria Prezydenta RP uznaje wyliczenia Komisji za podstawę do dalszych rozmów na temat ostatecznego kształtu regulacji. Jednocześnie Kancelaria czeka na odpowiedź KNF na drugie pismo KPRP, dotyczące informacji o portfelach kredytów hipotecznych i sytuacji banków" - podkreślono w oświadczeniu. "Dla KPRP priorytetem jest pomoc kredytobiorcom, przy zachowaniu stabilności finansowej państwa i sektora bankowego" - dodano.

(mn)